לקוחות יקרות

לקוחות יקרות

  • חלק מהלקוחות לא מופיעים מפאת שמירה על פרטיותם. 

GIZ
Thus, ASPR 
פרח
Sadaka-Reut
UPEACE
PRIO
NANSEN DIALOG CENTER
Seesds of Peace
IPCRI
UNDP
UN WOMEN
Swiss Peace
EPU
ESD global
Kibbutzim college of Education
George Eckert Institute
Georg Arnhold program
Hamburg University
TU Dortmund
Forum ZFD
המכללה לחברה ואומנויות, קרית אונו
אוניברסיטת בן גוריון

Basel University
PATRIR Romania
מהפך תע'יר
Peace and security Studies ETH Zurich
OSCE
Association for Historical Dialogue & Research (AHDR)
Dortmund association Train of Hope
Wizo
JOINT Israel
סוכנות יהודית
The Jewish agency TEN Project
NON VIOLENCE PEACE FORCE